Leader dans les kits de broderie
verachtert_small.png

Verachtert nv

Molseweg 132
B - 2440 Geel
Belgique

Tél: +32 (0)14-58 01 11
Fax: +32 (0)14-58 58 18
E-mail: info@verachtert.be

 

For our English-speaking customers:
E-mail: Ine.willemse@verachtert.be

Für unsere deutschsprachigen Kunden:
E-mail: karin.langenhorst@verachtert.be

Pour nos clients francophones
E-mail: anja.dams@verachtert.be

 

Export Sales Manager

M. Patrick Hoefnagels

E-mail: patrick.hoefnagels@verachtert.be

 

Business Development

M. Tom Kuyken

Tél: +32 (0)14-57 04 75

E-mail: tom.kuyken@verachtert.be